Rreth nesh
Fluturime
Hotele
Automjete
iPhone iPhone
 • Fluturime
  Hotele
  Automjete
  Rreth nesh

Udhëzime të dobishme

 • Përfundimi i prenotimit tuaj bëhet me anë të kartë krediti Visa ose MasterCard.
 • airtickets® kërkon në 20.000 fluturime, në më shumë se 800 kompani ajrore nga e gjithë bota dhe ju paraqet vetëm fluturimet me vende të disponueshme.
 • Fluturimet paraqiten në bazë të çmimeve të tyre duke filluar nga ato më ekonomiket.
 • Mundësi anullimi apo ndryshimi të prenotimit vetëm nëpërmjet airtickets® , nëse e kërkoni (në mënyrë elektronike apo me telefon).
 • Airtickets mund të ruajë prenotime vendesh për fluturime që do të kryhen pas 48 orësh. . Për fluturime që do të kryhen brenda 48 orëve , prenotimet e vendeve mund të bëhen me telefon në numrin + 30 210 6074074.
 • Dokumentet e kërkuara për udhëtim, si pasaportat, vizat etj. janë përgjegjësi e pasagjerit. Kontaktoni me ambasadën apo konsullatën tuaj në lidhje me dokumentet e nevojshme të udhëtimit dhe për vizat transit.
 • Numri maksimal i pasagjerëve për një prenotim është nëntë (9) persona.
 • Fëmijë konsiderohen personat nga 2 deri në 11 vjeç. Fëmijët nuk lejohet të udhëtojnë pa shoqërimin e së paku një të rrituri.
 • Foshnja konsiderohen personat nga 10 muajsh deri në 2 vjeç. Foshnjat nuk lejohet të udhëtojnë pa shoqërimin e së paku një të rrituri.
 • Konfirmimi i prenotimit bëhet nëpërmjet emailit që vjen automatikisht në adresën tuaj elektronike
Preferencat e Kukive