Rreth nesh
Fluturime
Hotele
Automjete
iPhone iPhone
  • Fluturime
    Hotele
    Automjete
    Rreth nesh
View Our Certificate

Siguria e shkëmbimeve

airtickets®  bashkëpunon me Thawte për sigurimin e të dhënave që vendosni gjatë prenotimit tuaj. Aplikacioni është i certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare që ju mundësojnë të vendosni me siguri të dhënat tuaja personale. Thawte duke garantuar infrastrukturën e nevojshme tekniko-materiale, ofron shërbime tërësore certifikimi dhe sigurimi në bazë të teknologjive të përparuara të kodimit.

Të dhënat tuaja personale kodohen automatikisht për sigurimin e tyre, në mënyrë që të mund të lexohen vetëm nga airtickets® . Emri juaj, adresa juaj e emailit, adresa juaj e banesës, numri i telefonit dhe numri i kartës suaj të kreditit janë informacione të nevojshme për ne që të realizojmë prenotimin tuaj. Të dhënat tuaja futen gjatë kryerjes së një prenotimi apo blerjeje nëpërmjet airtickets® . Në rast prenotimi, të dhënat tuaja personale ruhen nga ana jonë mbahen për më vonë. Këto informacione përdoren përjashtimisht për lehtësimin e procedurës së prenotimit si dhe për arsye menaxhimi. Në asnjë rast nuk i kalohen të dhënat tuaja palëve të treta, përveç kompanive bashkëpunëtore me të cilat keni zgjedhur të kryejmë prenotimet tuaja dhe urdhra të tjera nga ju.

Dërgimi i ofertave dhe të dhënave informuese (email, SMS) drejt jush, bëhet pas pranimit nga ana juaj, ndërkohë që keni mundësinë të na deklaroni në çdo çast se nuk dëshironi të merrni oferta dhe shërbime të tilla.

Të gjitha shkëmbimet ekonomike dhe tarifimet e kartave kryhen nga agjencia turistike Airtickets Shërbime Turistike SH.A.  (nr. i licencës të OGT-së: 0206Ε61000265401), me seli në Greqi, Karagiorgi Servias Str. 4, 10562 Syntagma, Athinë dhe e cila lëshon të gjitha dokumentet ligjore.
Preferencat e Kukive